Életvezetési tanácsadás

Megbízónk az üléssorozat végén egy átfogó elemzést kap, mely helyzetfelmérést és ötleteket tartalmaz, segítséget nyújt a továbbhaladáshoz. 

Az 5 fő terület, amelyre fókuszálunk:

 • életvitel
 • kapcsolatok
 • egészségi állapot
 • pénzügyek
 • lelki élet

A tanácsadást szakmai együttműködés keretében végezzük az élet különböző területein tevékenykedő szakemberek bevonásával. Szükség esetén az üléseket követően delegáljuk a vendéget egy, a számára megfelelő szakemberhez.

Partnereink az alábbi hivatásokat képviselik:

 • pszichológus
 • orvos
 • mentálhigiénés szakember
 • mediátor
 • pénzügyi tanácsadó (MNB-s tanúsítvánnyal)
 • gyógyszerész
 • pedagógus
 • teológus
 • gyógypedagógus
 • családsegítő szakember
 • lelki vezető (lelki kísérő)

Gondolatok lelki vezetéshez

Életvezetés - megbocsátás

"A múlt negatív hatása éberségre int: érdemes feldolgozni a múlt sebeit, kiengesztelődni a jó és a rossz eseményekkel, megbocsátani az ártóknak. A meg nem bocsátás, a múltra való hivatkozás, a gyerekes hárítás egy önmaga által épített ketrecbe zárja be a döntéshozót." (Dr. Papp Miklós)

Életvezetés - önismeret

"Nem szabad elfeledni: az önismeret sohasem lesz abszolút teljes, tökéletesen soha nem fogom ismerni magam. Az embert ugyanis nem lehet Isten nélkül definiálni... Az önismeret útján is meg vagyunk váltva, Krisztus mellettünk van." (Dr. Papp Miklós)

Életvezetés - okosnak lenni

"Krisztus példabeszéde a tíz szűzről (Mt 25, 1-13) a hit és az okos életvezetés összefüggéséről szól. Tízen indulnak el, mind a tíz szereti a vőlegényt, mind a íz be akar menni, mind a tíz jó szándékú, mind a tíz tesz is valamit a sikerért. Mégis csak öt jut be.

Nem elég a vőlegényt szeretni, nem elég jó szándékúnak lenni, nem elég valamit tenni, nem elég valahogyan elindulni, nem elég akarni a bejutást. 'Stratégikusan', előre tervezve okosnak is kell lenni. Az olaj az életvezetést jelenti: ahogy az olaj nem adható át másnak, úgy az életvezetés egyedisége sem. Ebben van a személy átháríthatatlan kitüntetettsége - és terhe.

A kulcsszót Krisztus mondja ki: nem elég jó szándékúan hinni, okosnak is kell lenni." (Dr. Papp Miklós)

Életvezetés - életdöntések

"Az életdöntések nem gátlástalan önmegvalósítások egy tank módján, hanem alázatos együttműködés a Teremtővel és az adott teremtéssel." (Dr. Papp Miklós)

Életvezetés - átgondolt élet

"Nem azért 'kell' átgondoltan élni, tudatos döntéseket hozni, mert ez a társadalom vagy az Egyház előírása, hanem mert ez vezet el legigazibb önmagunkhoz és az élet teljességéhez." (Dr. Kézdy Anikó, pszichológus)

Életvezetés - embernek maradni

"Életfeladatunk embernek maradni: kicsi és nagy döntésekben egyaránt, tökéletesedni életstílusunkban, időnkben, egymáshoz és önmagunkhoz való viszonyunkban." (Dr. Németh Gábor, morálteológus)

Életvezetés - életvezetés

"Az életvezetés olyan, mint az íjászat: előbb a meditatív összpontosítás, aztán a célkitűzés, kemény megfeszülés a célért, döntés és cselekvés, az eredmény kontrollálása..." (Dr. Papp Miklós)

Életvezetés - tervezés, döntéshozatal

"Az önismeret nem egyszerűen a jelen adottságaira (testi, lelki, pszichés), s nem is csak a múlt eseményeire (személyes, családi minta, nemzeti múlt) vonatkozik, hanem a jövőre is. Az önismeret ugyanis meghatározza, hogy hova akarok menni. Az önismeret tehát tervezés is. A 'jövőnek feszülő' önismeret miatt mindig megállok döntéshozatal idején, ránézek a jelenemre és a múltamra, a kincsekre és a sebekre, a kegyelemre és a bűnökre, s innen tervezek: összenyalábolom erőimet, kifényesítem kincseimet, megélezem képességeimet, vagy lerázom magamról a múlt terheit, kilépek bizonyos minták szorításából. Így amíg az embernek van jövője, addig az önismeret sosem zárul le, hiszen mindig 'tervezzük magunkat'." (Dr. Papp Miklós)