"A múlt negatív hatása éberségre int: érdemes feldolgozni a múlt sebeit, kiengesztelődni a jó és a rossz eseményekkel, megbocsátani az ártóknak. A meg nem bocsátás, a múltra való hivatkozás, a gyerekes hárítás egy önmaga által épített ketrecbe zárja be a döntéshozót." (Dr. Papp Miklós)

Lelki vezetés

Mit jelent a lelki vezetés, vagy - talán jobb kifejezéssel- a lelki kísérés?

A lelki vezetőnek nem az a dolga, hogy mint valami főnök, megmondja, mit tegyünk, hanem az, hogy segítsen felismernünk és elfogadnunk Isten működését és akaratát az életünkben. A lelki vezetés folyamatos beszélgetés a hívő, a lelki vezető és a Szentlélek között arról, hogyan tudja az illető jobban megismerni, szeretni és követni Krisztust.

Minden Jézus Krisztust követő embernek szüksége van erre, hiszen összetartozunk, Isten a másik ember által is tud vezetni, segíteni minket. Szükséges alapja az alázat, mely által felismerjük, hogy nem vagyunk sem mindent tudók, sem tökéletesek.

A mentálhigiéné, azaz a személy lelki egészségének előmozdítása, annak védelme és megőrzése fontos része az eredményes lelki vezetésnek. A hitüket gyakorló vallásos embereknek is vannak lelki betegségeik, ők is részei ennek a világnak. Téves az a nézet, hogy egy hívő ember nem lehet mentálisan beteg. Számos példát látunk arra, hogy imádkozó emberek depressziósakká válnak. A neves keresztény szemléletű mentálhigiénés szakember, Tomcsányi Teodóra ezt így fogalmazza meg: 

"Az egyénnek nem arra kell törekednie istenkapcsolatában, hogy rejtegesse fogyatékosságait, hanem szándékainak elfogadásával tudomásul kell vennie emberi realitásait. Másrészt lélektani munkával kell újjászerveznie az önmagához és a Másikhoz fűződő kapcsolatot." 

(Vergote, Antoine: Bűntudat és vágy: A vallásos szemlélet és torzulásai, Semmelweis Egyetem - Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest, 2008, 19.)

A sikeres lelkivezetés folyamán a lelki sérülések is gyógyulhatnak. Katona István atya így ír erről: 

"A belső gyógyulás a szív gyógyulása. Szívünk-lelkünk elraktároz minden tapasztalatot, amit életünk folyamán átéltünk. Ez hatással van kapcsolatainkra, és formálja személyiségünket. Ha elutasítást, félelmet, megaláztatást élünk át, ezek megsebzik szívünket. Békétlenné válunk. [...] Bezárkózunk. Energiánk java részét arra fordítjuk, hogy talpon maradjunk. Jézus örömhíre az, hogy van remény a gyógyulásra."

 ( Katona István: Gyógyító lelkigyakorlat, Marana Tha, 2012)

A hatékony mentálhigiénés munka nem csak egyénekre, hanem társadalmi csoportokra is hat. Az egyházak is kiveszik belőle a részüket. Sokféle formája lehet. Ilyenek az önsegítő csoportok (pl. Anonim alkoholisták: az alkoholról leszokottak segítik a még függő társaikat), a család és a párkapcsolat segítése (pl. Házas hétvége: házaspárok tanítják, kísérik egymást), a betegek segítése (pl. Kamilliánus családok: idős, beteg emberek látogatása, mosdatása), az értelmileg sérültek és azok szüleinek segítése (pl. Hit és fény közösségek: a sérült emberekkel és családjaikkal foglalkoznak), a drogfüggők segítése stb.. 

Szükséges lenne, hogy a lelki vezetésben részesülő ebben előbbre jusson, és megtalálja a neki való feladatot, szolgálatot a közösségben.

Gondolatok lelki vezetéshez

Lelki vezetés - élet

"Az életet csak úgy lehet elviselni, hogy tudom, egy olyan Isten ítél meg, aki értem meghalt, és olyan fontos vagyok Neki, hogy értem is meghalt." (Haselfux Péter)

Lelki vezetés - élet

"Az életvezetés olyan, mint az íjászat: előbb a meditatív összpontosítás, aztán a célkitűzés, kemény megfeszülés a célért, döntés és cselekvés, az eredmény kontrollálása ... és végig ima." (Dr. Papp Miklós)

Életvezetés - embernek maradni

"Életfeladatunk embernek maradni: kicsi és nagy döntésekben egyaránt, tökéletesedni életstílusunkban, időnkben, egymáshoz és önmagunkhoz való viszonyunkban." (Dr. Németh Gábor, morálteológus)

Életvezetés - tervezés, döntéshozatal

"Az önismeret nem egyszerűen a jelen adottságaira (testi, lelki, pszichés), s nem is csak a múlt eseményeire (személyes, családi minta, nemzeti múlt) vonatkozik, hanem a jövőre is. Az önismeret ugyanis meghatározza, hogy hova akarok menni. Az önismeret tehát tervezés is. A 'jövőnek feszülő' önismeret miatt mindig megállok döntéshozatal idején, ránézek a jelenemre és a múltamra, a kincsekre és a sebekre, a kegyelemre és a bűnökre, s innen tervezek: összenyalábolom erőimet, kifényesítem kincseimet, megélezem képességeimet, vagy lerázom magamról a múlt terheit, kilépek bizonyos minták szorításából. Így amíg az embernek van jövője, addig az önismeret sosem zárul le, hiszen mindig 'tervezzük magunkat'." (Dr. Papp Miklós)